Công bố thông tin quyết định góp vốn thành lập công ty CP Phát triển Bất động sản The Pier
22.06.2016

DocumentCông ty CP Kho vận Miền Nam công bố thông tin về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Bất Động Sản The Pier với số tiền là 10.000.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ.

Link download: 529-CBTT_gop_von_thanh_lap_Cong_ty_The_Pier

Sotrans

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: