Bà Đoàn Thị Đông từ nhiệm thành viên HĐQT
12.04.2016
Sotrans công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Đoàn Thị Đông.

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đoàn Thị Đông
Download:  407-CBTT_Don_xin_tu_nhiem_TVHDQT_Doan_Thi_Dong.pdf  

Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: