Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng
07.04.2016
Sotrans công bố báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. 

Download Văn bản: BC_thay_doi_phuong_an_su_dung_von.pdf 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: