Bản cáo bạch

sotrans_bcb

 

ban_cao_bach


Bản cáo bạch Công ty CP Kho vận Miền Nam (SOTRANS)

 

 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:


Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (SOTRANS)

Trụ sở: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3825 3009 - Fax : (84.28) 3826 6593

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Website: www.sotrans.com.vn

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3824 2897 - Fax: (84.28) 3824 2997

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Website: www.ssi.com.vn

 

Phụ trách công bố thông tin

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên: (Ông) Đặng Vũ Thành – Tổng Giám đốc Công ty CP Kho vận Miền Nam

Điện thoại: (84.28) 3825 3009