"> TVC SOTRANS – SOTRANS

TVC

SOTRANS.

Giới thiệu SOTRANS:


SOTRANS – Con số ấn tượng.

SOTRANS 40 năm – Chặng đường phát triển.

Các hoạt động cộng đồng:

SOTRANS Logistics Team Building 2019.

SOTRANS Gala Night 2019.

SOTRANS Team Building 2018.

SOTRANS Gala Night 2018.

SOTRANS Team Building 2017.

SOTRANS Team Building 2015.

SOTRANS 40 năm:

SOTRANS 40 năm –

Những điều ấn tượng.

SOTRANS 40 năm –

Chặng đường phát triển.

SOTRANS 35 năm:

SOTRANS 35 năm

hình thành và phát triển.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Thông tin liên hệ:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Phòng Marketing:

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Phường 13,
Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam.
ĐT: (84.28) 6268 5858.
Fax: (84.28) 3826 6593.
Email: marketing@sotrans.com.vn 

MARKETING word cloud, business concept

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !