SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


SOTRANS công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SOTRANS lần thứ 14, ngày 02/05/2019

SOTRANS công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SOTRANS lần thứ 14, ngày 02/05/2019

SOTRANS công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SOTRANS lần thứ 14, ngày 02/05/2019 Tài liệu CBTT: 070-CBTT-Thay doi GCNDKDC-03.05.2019 SOTRANS

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam. Tài liệu CBTT: 069-CBTT-Bau Chu tich kiem TGD Cong ty-13.04.2019 Sotrans

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty & Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty & Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Sotrans công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty & qui chế quản trị nội bộ công ty. Tài liệu CBTT: 064-CBTT-Dieu le Cong ty-13.04.2019-CBTT 063-CBTT-Quy che noi bo ve quan tri Cong ty-13.04.2019 -CBTT Sotrans

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Sotrans công bố nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tài liệu CBTT: 062-CBTT-Nghi quyet, Bien ban hop DHDCD 2019-13.04.2019-CBTT Sotrans

SOTRANS – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

SOTRANS – Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

SOTRANS công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Thời gian: vào lúc 14h30, Thứ Sáu ngày 12/04/2019 Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam. Số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu: STG-CBTT-TAI LIEU HOP

SOTRANS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0300645369, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/03/2019.

SOTRANS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0300645369, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/03/2019.

Ngày 08/03/2019, Công ty CP Kho Vận Miền Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0300645369, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/03/2019.

Sotrans thông báo thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Sotrans thông báo thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

SOTRANS thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Tài liệu CBTT: STGTT-Thoi gian to chuc hop DHDCD thuong nien 2019-06.03.2019 SOTRANS

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

SOTRANS công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 Tài liệu CBTT: 019-CBTT-Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2018-30.01.2019 SOTRANS

SOTRANS thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

SOTRANS thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

SOTRANS thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !