SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


Sotrans công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty

Sotrans công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty

Sotrans công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty

SOTRANS công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ

SOTRANS công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ

SOTRANS công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.

SOTRANS Công bố Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

SOTRANS Công bố Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

SOTRANS Công bố Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

SOTRANS công bố nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi Kế toán trưởng công ty.

SOTRANS công bố nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi Kế toán trưởng công ty.

SOTRANS công bố nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi Kế toán trưởng công ty.

Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện mua cổ phần STG của Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển INDO TRẦN.

Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện mua cổ phần STG của Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển INDO TRẦN.

Báo cáo kết quả giao dịch thực hiện mua cổ phần STG của Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển INDO TRẦN.

Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.

Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.

Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

“Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 Tài liệu CBTT:  20200730 – STG – Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang 2020 SOTRANS

Thông báo đăng ký giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Thông báo đăng ký giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Thông báo đăng ký giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Báo cáo kết quả giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Báo cáo kết quả giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Báo cáo kết quả giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Sotrans thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Sotrans thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !