SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


SOTRANS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0300645369, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/03/2019.

SOTRANS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0300645369, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/03/2019.

Ngày 08/03/2019, Công ty CP Kho Vận Miền Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0300645369, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/03/2019.

Sotrans thông báo thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Sotrans thông báo thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

SOTRANS thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Tài liệu CBTT: STGTT-Thoi gian to chuc hop DHDCD thuong nien 2019-06.03.2019 SOTRANS

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

SOTRANS công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 Tài liệu CBTT: 019-CBTT-Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2018-30.01.2019 SOTRANS

SOTRANS thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

SOTRANS thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

SOTRANS thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin

SOTRANS nhận được công văn của UBCK về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

SOTRANS nhận được công văn của UBCK về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

Ngày 14/01/2019, UBCKNN đã ban hành công văn số 366/UBCK-QLCB v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của STG.

SOTRANS thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 09/01/2019

SOTRANS thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 09/01/2019

SOTRANS thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 09/01/2019 Tài liệu CBTT: 009-CBTT-Thay doi GCNDKDC-09.01.2019 SOTRANS

SOTRANS Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nghị quyết HĐQT và báo cáo kết quả phát hành

SOTRANS Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nghị quyết HĐQT và báo cáo kết quả phát hành

SOTRANS Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thời gian phát hành dự kiến trong tháng 1/2019, sau khi phát hành vốn điều lệ SOTRANS nâng lên thành 982,5 tỷ VNĐ

Điều lệ tổ chức và hoạt động của SOTRANS (bản sửa đổi lần thứ 1).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của SOTRANS (bản sửa đổi lần thứ 1).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của SOTRANS (bản sửa đổi lần thứ 1). Tài liệu CBTT: Dieu le SOTRANS-09.01.2019 SOTRANS

SOTRANS công bố nghị quyết về việc sáp nhập Hạ tầng Sotrans, chuyển nhượng Sotrans Hà Tĩnh, giải thể Gefco – Sotrans

SOTRANS công bố nghị quyết về việc sáp nhập Hạ tầng Sotrans, chuyển nhượng Sotrans Hà Tĩnh, giải thể Gefco – Sotrans

Công văn công bố thông tin số 103/2018/SOTRANS/CV-KVMN về việc: Nghị quyết HĐQT về việc: sáp nhập Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH Lô-Gi-Stíc Gefco-Sotrans

Nghị quyết HĐQT về việc: thay đổi Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019.

Nghị quyết HĐQT về việc: thay đổi Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019.

Nghị quyết HĐQT về việc: thay đổi Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2019 Tài liệu CBTT: 104-CBTT-Thay doi TGD Cong ty SOTRANS

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !