"> Thông tin cổ đông – SOTRANS

SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


SOTRANS công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 và một số văn bản liên quan

SOTRANS công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 và một số văn bản liên quan

SOTRANS công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 và một số văn bản liên quan: Tài liệu công bố: Uỷ quyền ông Hồ Sĩ Tuấn ký báo cáo Tài chính Quí IV năm 2019 BAO CAO RIENG Q04-2019 – SOTRANS – STG BCTC HOP NHAT Q04-2019 – SOTRANS – STG CV giai

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam năm 2019 Tài liệu CBTT: 007-Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2019-21.1.2020 SOTRANS

SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020

SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020. Người được uỷ quyền: Ông Hồ Sĩ Tuấn Thời hạn uỷ quyền: Từ ngày 16/01/2020 đến ngày có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản. Tài liệu CBTT: STG-004-UQ-Uy quyen nguoi duoc CBTT-16.01.2020 SOTRANS

Quyết định số 002/2020/STG/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Ông Trần Văn Thịnh kể từ ngày 12/01/2020.

Quyết định số 002/2020/STG/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Ông Trần Văn Thịnh kể từ ngày 12/01/2020.

Quyết định số 002/2020/STG/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Ông Trần Văn Thịnh kể từ ngày 12/01/2020. Tài liệu CBTT: 003-CBTT-QD mien nhiem can bo-13.1.2020 SOTRANS

Sotrans CBTT đính chính một số nội dung tại QĐ số 107/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019

Sotrans CBTT đính chính một số nội dung tại QĐ số 107/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019

Sotrans đính chính một số nội dung tại QĐ số 107/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019, trong đó thay tên “Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ” thành “Tiểu ban Kiểm toán”. Nội dung CBTT: CV-STG-Dinh chinh ten Tieu ban kiem toan SOTRANS

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền. Tài liệu CBTT: 111-CBTT-Thay doi thoi gian chi tra co tuc -STG SOTRANS

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam.

Sotrans công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2019

Sotrans công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2019

Sotrans công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3 năm 2019

SOTRANS công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019

SOTRANS công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019

Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019. Tài liệu CBTT: 102-CV-CBTT-Dieu le Cong ty-27.09.2019 SOTRANS

SOTRANS công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019 và Biên bản Kiểm Phiếu số 099/2019/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019.

SOTRANS công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019 và Biên bản Kiểm Phiếu số 099/2019/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019.

SOTRANS công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019 và Biên bản Kiểm Phiếu số 099/2019/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/09/2019. Tài liệu CBTT: 101-CV-CBTT-NQ&BBKP-27.09.2019 SOTRANS

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !