SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

“Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 Tài liệu CBTT:  20200730 – STG – Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty 6 thang 2020 SOTRANS

Thông báo đăng ký giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Thông báo đăng ký giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Thông báo đăng ký giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Báo cáo kết quả giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Báo cáo kết quả giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Báo cáo kết quả giao dịch STG của Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển INDO TRẦN.

Sotrans thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Sotrans thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

SOTRANS công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15, ngày 03/07/2020

SOTRANS công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15, ngày 03/07/2020

SOTRANS công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15, ngày 03/07/2020

SOTRANS công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

SOTRANS công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

SOTRANS công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ (Đặng Vũ Thành, Nguyễn Quốc Thúc)

Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ (Đặng Vũ Thành, Nguyễn Quốc Thúc)

Bản cung cấp thông tin của Người nội bộ (Đặng Vũ Thành, Nguyễn Quốc Thúc) Tài liệu CBTT: 20200703 – STG – CBTT-Ban CCTT-Nguoi noi bo SOTRANS

SOTRANS công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự công ty

SOTRANS công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự công ty

SOTRANS công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự công ty

SOTRANS CBTT Quy chế nội bộ về quản trị công ty

SOTRANS CBTT Quy chế nội bộ về quản trị công ty

SOTRANS CBTT Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !