"> Báo cáo tài chính – SOTRANS

1.772 tỉ đồng

doanh thu năm 2018.

Báo cáo tài chính


sotransbctc1

Báo cáo tài chính năm 2009

Chi Tiết
Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593