Lạng Sơn: 1.689 lượt làm thủ tục hải quan điện tử

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, đến hết 12/4/2019, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 1.689 lượt doanh nghiệp (DN) tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử qua hệ thống thông quan tự động, với 31.908 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.115,68 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Hải quan Lạng Sơn, từ 1/1/2019 đến hết 12/4/2019, có 671 lượt phương tiện xuất nhập cảnh tại địa bàn, đơn vị đã kiểm tra, giám sát hành lý cho 658.927 lượt khách, tăng 11% so với năm 2018.

Cùng với đó, có 1.689 lượt DN tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử qua hệ thống hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS), làm thủ tục cho 31.908 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 1,115 tỷ USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, trong tháng 4/2019 đơn vị đã triển khai thực hiện và tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu dược liệu vào Việt Nam theo các nội dung tại công văn số 1420/TCHQ – GSQL ngày 13/3/2019 của Tổng cục Hải quan đến các chi cục hải quan cửa khẩu và Đội kiểm soát hải quan; tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng thép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, trung chuyển, quá cảnh từ Trung Quốc; tăng cường phối hợp cung cấp thông tin thương nhân đăng ký thực hiện tái xuất hàng hóa…/.

Theo Thời Báo Tài Chính