"> Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam – SOTRANS

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam.

Tài liệu CBTT: 069-CBTT-Bau Chu tich kiem TGD Cong ty-13.04.2019

Sotrans