"> Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 – SOTRANS

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

SOTRANS công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

  • Thời gian: vào lúc 14h30, Thứ Sáu ngày 12/04/2019
  • Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam.
    Số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu:

STG-CBTT-TAI LIEU HOP DHDCD 2019 -01.04.2019

STG-CBTT Tai lieu DHDCD thuong nien 2019-10.04.2019 (Cập nhật bổ sung ngày 10/04/2019)

SOTRANS