Xuất nhập khẩu của Việt Nam với 10 nước thành viên CPTPP.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được kỳ vọng mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu cho nhiều ngành hàng của Việt Nam. Và ngay trong tháng 1-2019, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang 10 nước thành viên CPTPP đã tăng so với năm 2018.