Thép HDG: Số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, trong tháng 10/2018 nước này đã nhập khẩu khoảng 236.000 tấn thép tấm và dải mạ kẽm nhúng nóng, tăng 6,1% so với tháng 9/2018, song giảm 1,3% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Canada đạt 70.600 tấn, giảm so với 70.800 tấn t rong tháng 9/2018 và 74.000 tấn tháng 10/2017, từ Việt Nam đạt 45.000 tấn, từ UAE đạt 17.000 tấn, từ Đài Loan đạt 16.000 tấn, từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 13.000 tấn, từ Nam Phi đạt 16.000 tấn, từ Nam Phi đạt 12.400 tấn.
Thép HRC: Thống kê sơ bộ từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 10/2018, nước này đã nhập khẩu khoảng 232.000 tấn thép cuộn cán nóng, tăng 3,1% so với tháng trước đó và tăng 43,6% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Canada đạt 83.000 tấn, tăng so với 75.000 tấn tháng 9/2018 và 79.000 tấn cùng tháng năm ngoái, từ Hàn Quốc đạt 59.000 tấn, từ Nhật Bản đạt 21.000 tấn, từ Hà Lan đạt 18.000 tấn, từ Mexico đạt 15.000 tấn, từ Ai Cập đạt 13.000 tấn.
Thép CRC: Thống kê cho biết, trong tháng 10/2018, Mỹ đã nhập khẩu khoảng 143.000 tấn thép cuộn cán nguội, tăng 6,4% so với tháng trước đó, nhưng giảm 28,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Việt Nam đạt 22.700 tấn, từ Australia đạt 21.000 tấn, từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 16.000 tấn, từ Mexico đạt 15.000 tấn, từ Hà Lan đạt 7.560 tấn.
Thép OCTG: Thống kê từ Bộ Thương mại (DOC), nhập khẩu thép ống dẫn dầu (OCTG) của Mỹ đạt 157.000 tấn, tăng 4,2% so với tháng trước đó và giảm 48,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Nga cung cấp phần lớn thép OCTG đạt 29.000 tấn, tăng so với 24.000 tấn tháng trước đó, Mexico tiếp theo đó với khoảng 22.000 tấn, Philippines đạt 16.000 tấn, Thái Lan đạt 15.000 tấn.
Thép thanh cán nóng: Thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC), trong tháng 10/2018, nước này đã nhập khẩu khoảng 88.000 tấn thép thanh cán nóng, tăng 53,3% so với tháng trước đó và tăng 5,7% so với cùng tháng năm ngoái.
Trong số đó, nhập khẩu từ Canada đạt 3.190 tấn, tăng nhẹ so với 30.160 tấn tháng trước đó, cũng tăng so với 29.000 tấn cùng tháng năm ngoái, từ Nhật Bản đạt 20.000 tấn, từ Pháp đạt 10.000 tấn, từ Trung Quốc đạt 7.500 tấn, từ Đức đạt 6.900 tấn, từ Anh đạt 4.900 tấn.
Quặng sắt: Trong tháng 8/2018, Mỹ đã sản xuất khoảng 3,9 triệu tấn quặng sắt, giảm 12,6% so với tháng trước đó và tăng 1,8% so với cùng tháng năm ngoái. Sản lượng trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 32,4 triệu tấn, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 8/2018, Mỹ đã xuất khẩu 5,3 triệu tấn quặng sắt, giảm 5,8% so với tháng trước đó, nhưng tăng 1,9% so với cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm đạt 29 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: VITIC/Bloomberg