SOTRANS công bố thông tin giao dịch của Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần

SOTRANS công bố thông tin giao dịch của Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần, sau giao dịch Indotran sở hữu 35.622.364 cổ phiếu STG, chiếm tỷ trọng 41.69 %.

Tài liệu CBTT:

ITL-BC ket qua giao dich co phieu-21.12.2018

ITL-TB giao dich co phieu-21.12.2018

SOTRANS