SOTRANS thông báo thay đổi số điện thoại

small-business-ip-phone-thumb

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI

 

ANNOUNCEMENT OF OFFICE TELEPHONE NUMBER CHANGE

 

—–o0o—–

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, SOTRANS sẽ thay đổi sang hệ thống tổng đài mới ứng dụng công nghệ hiện đại. Do đó số điện thoại liên lạc sẽ được thay đổi như sau:

  • Số điện thoại mới:            (84.28) 6268 5858
  • Thời gian bắt đầu chuyển đổi: Ngày 01/09/2018.

Trong thời gian chuyển đổi 1 tháng, SOTRANS vẫn sử dụng song song 2 hệ thống tổng đài để giúp khách hàng, đối tác thuận tiện liên hệ công việc.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý khách hàng và đối tác.

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

 

 


 

To: VALUED CUSTOMER AND PARTNERS

In order to improve the quality of customer service, SOTRANS would like to inform setting a new call center with modern technology. Therefore SOTRANS’s office telephone number will be changed as following:

  • New telephone number: (84.28) 6268 5858
  • Time of activation:          1st September, 2018.

Within one month of switching call center system, SOTRANS still uses two parallel call center system to help customers and partners to conveniently contact for business.

Thanks so much for support from Valued Customers and Partners.

SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY