Vietranstimex xếp hạng 35 trên Bảng xếp hạng Top 50 Công ty vận tải hàng nặng thế giới năm 2018

VIETRANSTIMEX, đơn vị thành viên của SOTRANS đứng thứ 35 trên bảng xếp hạng Top 50 Công ty bốc xếp, vận tải hàng nặng hàng đầu thế giới năm 2018 (ICT50 2018). Đây là bảng xếp hạng thường niên do Hiệp hội SC&RA phối hợp với KHL thực hiện căn cứ kết quả khảo sát định kỳ về năng lực phương tiện thiết bị và kho bãi của các Công ty thành viên.

 

Đây năm thứ 8 liên tiếp Vietranstimex có mặt trong Top 50 của bảng xếp hạng thường niên này.

 

Danh sách ICT50 năm 2018: ICT50 – 2018.pdf

transport_50_2018_page_1

transport_50_2018_page_2

SOTRANS