SOTRANS (STG): Cả năm lãi 160 tỷ đồng, gấp 4 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

q-1486135021835

Sotrans đang tích cực đầu tư tài chính. Tính đến cuối năm 2016, các khoản đầu tư tài chính tăng mạnh 685 tỷ đồng so với đầu năm trong đó đầu tư thêm 430 tỷ đồng vào công ty liên doanh liên kết và 245 tỷ đồng vào các công ty khác.

CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans – mã chứng khoán STG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất qúy 4 và cả năm 2016. Quý 4/2016, doanh thu đạt 444 tỷ đồng hơn gấp đôi so với gần 207 tỷ đồng đạt được quý 4/2015. Riêng lợi nhuận gộp thu về từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 94,4 tỷ đồng.

Sotrans đang tích cực đầu tư tài chính. Tính đến cuối năm 2016, các khoản đầu tư tài chính tăng mạnh 685 tỷ đồng so với đầu năm trong đó đầu tư thêm 430 tỷ đồng vào công ty liên doanh liên kết và 245 tỷ đồng vào các công ty khác. Doanh thu từ tài chính thu được riêng quý 4 trên 5,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 200 triệu cùng kỳ. Chí phí tài chính 18,3 tỷ đồng, tăng 6,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó riêng trả lãi tiền vay gần 17 tỷ đồng. Cùng kỳ Sotrans không phải chi trả lãi tiền vay.

Doanh thu tăng kéo theo cả chi phí bán hàng và chi phí quản ý doanh nghiệp cũng tăng mạnh. Bên cạnh đó, quý 4 Sotrans gánh thêm gần 10 tỷ đồng lỗ từ các công ty liên doanh liên kết. Song cũng nhận về hơn 20 tỷ đồng thu nhập khác nên kết quả, cả quý Sotrans lãi trước thuế 26,97 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 17,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với hơn 2,1 tỷ đồng đạt được cùng kỳ.

Lũy kế năm 2016, Sotrans đạt 1.263 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% so với năm 2015 và vượt 22% kế hoạch năm. Năm 2016 cũng là năm ghi nhận hoạt động đầu tư tài chính của công ty tăng mạnh. Doanh thu tài chính thu về cả năm trên 64 tỷ đồng trong khi năm 2015 chỉ thu về gần 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính bỏ ra, mà chủ yếu là chi trả lãi vay cũng rất lớn, gần 55 tỷ đồng (trong đó chi cho lãi vay 59 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh cả năm 2016, Sotrans đạt 159,2 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với năm 2015 và vượt 300% so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (40,49 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạy 135,8 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 91,6 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho cuối năm còn 27,6 tỷ đồng, tăng gần 24 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 50 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với đầu năm, vay nợ thuê tài chính dài hạn trên 651 tỷ đồng, tăng 255 tỷ đồng.

Theo Trí thức trẻ