SOTRANS đoạt giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010”.

Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) đã chính thức đoạt giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010” do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam (Vietnam News) kết hợp với Cục xúc tiến thương mại tổ chức.

THM2010Giải thưởng đánh dấu bước phát triển của thương hiệu SOTRANS trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế và dịch vụ kho, vốn là các lĩnh vực hoạt động quan trọng của SOTRANS. Bên cạnh đó SOTRANS tiếp tục phát triển chuỗi dịch vụ logistics với việc khai thác Cảng thông quan nội địa – SOTRANS ICD. Trong năm 2010 SOTRANS đạt mức doanh thu 647 tỉ đồng và lợi nhuận cao nhất trong các năm trước đó.

Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010” được trao cho 120 doanh nghiệp tiêu biểu trong tổng số hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam, đang hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Các doanh nghiệp được bình chọn dựa trên các tiêu chí cơ bản như: Chất lượng sản phẩm, năng lực phục vụ khách hàng, năng lực của các nhà lãnh đạo, tính ổn định trong hoạt động kinh doanh…

Mục đích của chương trình là đánh giá sức mạnh thương hiệu của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, công nhận những nỗ lực xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp, khuyến khích cộng đồng kinh doanh hướng đến các giá trị tốt đẹp mang tính bền vững để phục vụ xã hội.

SOTRANS.