SOTRANS nhận giải thưởng Thương mại Dịch vụ 2010.

TMDV

Ngày 18/12/2010, công ty CP Kho vận Miền Nam đã vinh dự nhận gỉai thưởng Thương mại Dịch vụ năm 2010. Những doanh nghiệp đạt giải Thương mại dịch vụ Việt Nam-Top Trade Services Awards thực sự là những điểm sáng của các nhóm ngành hàng dịch vụ thuộc cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

Không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp, buổi lễ còn tôn vinh các doanh nhân trong lĩnh vực này. Ông Hoàng Quyến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc SOTRANS đã nhận giải thưởng Doanh nhân Thương mại Dịch vụ xuất sắc năm 2010.

Việc trao giải được tuân theo một qui trình chặt chẽ, không kém phần công phu của Ban Tổ chức là Bộ Công Thương mà trực tiếp là Báo Công Thương. Trên cơ sở các hồ sơ được đề cử, Ban Tổ chức đã chọn ra những đơn vị tiêu biểu vào vòng chung khảo.Tất cả hồ sơ này đã được đăng công khai trên trang thông tin chính thức của Giải (www.thuongmaidichvu.com.vn), Báo Công Thương, Công Thương điện tử nhằm tạo một kênh thông tin phản hồi từ bạn đọc, khách hàng. Đồng thời, Ban Tổ chức Giải đã tổ chức các đoàn đi đánh giá tại cơ sở các doanh nghiệp này.

TMDV1Bước cuối cùng, một hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo Bộ Công Thương, các vụ chức năng, lãnh đạo các hiệp hội ngành hàng Việt Nam, cùng nhiều chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, dựa trên cơ sở dữ liệu thu được qua các bước tiến hành ở trên đã chính thức “gút” lại danh sách bao gồm những doanh nghiệp xuất sắc thuộc 11 nhóm ngành hàng thương mại dịch vụ mà Việt Nam cam kết khi gia nhập WTO.

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, giải thưởng là điểm nhấn quan trọng về chất lượng dịch vụ và nâng cao hình ảnh thương hiệu cũng như sự tin tưởng của khách hàng vào các dịch vụ của SOTRANS.

Hoàng Sơn